Psychology & Psychiatry > Download, free read

Behandelmodule zelfbeeldversterking en sociale vaardigheid voor kinderen by Ingeborg Grootendorst download in ePub, pdf, iPad

De behandelaar is nieuwsgierig, wil snappen waarom een kind kiest voor een bepaalde vormgeving of onderwerp. Ook het eigen maken van deze vaardigheid vraagt veel herhaling. Ook hierin heeft de behandelaar een voorbeeldfunctie. Door de gehele training heen stimuleren we kinderen na te denken voor ze overgaan tot actie. Alle kinderen met een lichte verstandelijke beperking zijn verschillend.

Ook het eigen maken van deze

Om iets korte tijd vol te kunnen houden, hebben veel van deze kinderen enorm veel aanmoediging nodig. Kinderen met een lichte verstandelijke beperking hebben zwakke taalvaardigheden, vaak een tragere informatieverwerking en een beperkte woordenschat. Kinderen kunnen in de flow komen en zodoende positief ervarend leren door zelf creatief bezig te zijn. Vaak is de beperking niet zichtbaar en kunnen ze zich door overcompensatie redelijk redden in de maatschappij.

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben daarom moeite met het begrijpen en beoordelen van informatie en met plannen, organiseren en het leggen van oorzaak-gevolgrelaties. Daarom hebben we een vaardigheid toegevoegd die gaat over rekening houden met de ander.

De behandelaar is nieuwsgierig wil snappen

Hierbij zijn de problemen in het gedrag ernstiger en beperken deze het functioneren meer dan vervelend gedrag passend bij de ontwikkelingsleeftijd. Je gaat op je tenen lopen en meer gedragsproblemen vertonen.